Pe data de 13 aprilie 2016, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, elaborată de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, în conformitate cu prevederile Codului Educației.

În vederea asigurării funcționalității Metodologiei, au fost elaborate 8 Ghiduri de evaluare externă a calității pentru evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și formare continuă. Aceste ghiduri au drept scop de a oferi suport metodologic cu privire la elaborarea rapoartelor de autoevaluare, conținând proceduri privind derularea procesului și etapele de evaluare externă, finalitățile evaluărilor externe și informații despre standardele, criteriile și indicatorii de evaluare. Implicit, Ghidurile, prin intermediul standardelor pe care le reglementează, vor stabili nivelul minim necesar pentru autorizarea de funcționare provizorie și/sau acreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, precum și reperele pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale.

ANACIP propune spre atenția dumneavoastră cele 8 Ghiduri, pe care le puteti găsi AICI, și invită pe cei interesați să-și exprime opinia, recomandările sau întrebările cu privire la conținutul Ghidurilor.

Data limită de recepție a opiniilor: 25.04.2016

Date de contact:

Vitalie SOCHIRCĂ
șef Direcție Accreditare în Învățământul Superior

0 (22) 44-55-17
0 (67) 20-52-44
vitalie.sochirca@anacip.md
  Stela GUVIR
șef Direcție Învățământ Profesional Tehnic

0 (22) 44-55-17
0 (67) 20-52-43
stela.guvir@anacip.md