Actualmente, educaţia şi formarea profesională sunt parte integrantă a politicilor economice şi sociale necesare transformărilor imperative ale vremii. Într-o lume globalizată, calitatea educaţiei constituie o prioritate şi trebuie corelată cu cerinţele societăţii cunoaşterii, fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice.

Educaţia este un drept fundamental al omului şi un bun public, iar statul are obligaţiunea de a o oferi şi a oferi-o de o înaltă calitate – pentru toţi cetăţenii lui.

Îmbunătăţirea proceselor de asigurare a calităţii în universităţile din R.Moldova, în concordanţă cu standardele mondiale şi europene este un imperativ al timpului. Acest proces a început cu acreditarea programelor de drept– licenţă şi masterat.

Reprezentanţii Consiliului interimar de Conducere ANACIP în perioada de 4-25 mai a.c. au participat în calitate de observatori la evaluarea externă a calităţii programelor de studii în domeniul de formare profesională  Drept, studii superioare Master, de către Agenţia Estoniană de Asigurare a Calităţii (EKKA) la 12 instituţii de învăţământ superior.

În zilele de 4-5 mai a avut loc evaluarea programelor respective la ASEM. Din partea EKKA ca evaluatorii au participat:

  • Kristiina Tõnnisson – Director al Colegiului European, Universitatea din Tartu, Estonia –preşedinte;
  • Tanel Kerikmäe – profesor, Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea Tehnologică din Tallinn, Estonia;
  • Yuliya Vashchenko – conferenţiar universitar, Universitatea Naţională din Kiev „Taras Shevchenko”, Facultatea de Drept, catedra Drept Administrativ, Ucraina;
  • Adrian Ermurachi – Consultant Senior, Direcţia Generală pentru coordonarea politicilor, asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale, doctorand,Republica Moldova;
  • Nicolae Luca – dr., conf. univ., reprezentant ANACIP.

Într-o atmosferă caldă, graţie gazdei ASEM, au avut loc interviurile cu Administraţia ASEM înfrunte cu Dl dr. hab., prof. univ. Grigore BELOSTECINIC, care a demonstrat competenţă, creativitate şi dăruire de sine la ceea ce întreprinde în calitate de rector.

Pe parcursul acestor zile, în corelare cu obiectivele trasate, au fost evaluate: sistemul de asigurare a calităţii academice, programele de studii, programele de învăţământ la disciplinele de studiu, biblioteca şi bazele de date bibliografice. De asemenea, au fost realizate interviuri/ întâlniri cu directorul Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business dr., conf. univ. Angela CASIAN; decanul Facultăţii Economie Generală şi Drept dr., conf. univ. Alic BÎRCĂ şi şefii de catedre la specializările respective: Drept vamal, Drept financiar-fiscal, Drept economic, cu actualii şi foşti studenţii ai specializărilor respective şi cu angajatorii.

Toate cadrele didactice au demonstrat înaltă competenţă profesională, iar angajatorii au remarcat calitatea performanţelor masteranzilor în drept de la ASEM.

Se resimte în ASEM acea energie benefică a iniţiativelor de asigurare şi menţinere a unor înalte standarde de calitate în activitate.

Concluzionând, aş susţine că ASEM – cu baza sa tehnico-materială, corpul profesoral şi, în mod special, Rectorul – poate fi comparată şi echivalată cu o performantă instituţie europeană de învăţământ. Urmează să fie expusă şi decizia oficială a comisiei de acreditare.

dr., conf.univ. Nicolae LUCA,
Membru al Consiliului interimar de Conducere al ANACIP