Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 30 noiembrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

În conformitate cu prevederile Anexei 3 a Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 cu privire la planificarea evaluării externe a programelor de studii superioare pentru anul 2021-2022 și în scopul îmbunătățirii calității rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii superioare de licență și master, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de 13.10.2020, ora 15:00-17:00, va organiza o sesiune de formare (online) pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de învățământ superior, dosarele de evaluare a cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 23-27.11.2020, după cum urmează:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial:

În scopul facilitării procesului de perfectare de către managerii școlari a Rapoartelor de activitate conform „Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general” și a „Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general”, ANACEC oferă tuturor doritorilor template-ul documentelor în cauză. Instituțiile vor prelua template-ul fără a realiza în el modificări tehnice, la latitudinea lor fiind doar completarea cu dovezi și constatări, oferirea punctajului și, în mod similar, completarea grilelor „Puncte forte/ puncte slabe” și a analizei SWOT.  

În baza Planurilor de perspectivă prezentate de Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a elaborat Programul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2020-2021, semestrul I. 

În acest context, ANACEC anunță recepționarea dosarelor de evaluare a instituțiilor vizate, în perioada 21–25 septembrie 2020.

Prin prezenta, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 28 din 31.07.2020, în scopul asigurării funcționalității la nivel național a softului antiplagiat (obligațiuni stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 497 din 2019-10-23), ANACEC lansează solicitarea ofertei de servicii în vederea achiziționării Serviciului privind asigurarea funcționalității programului (soft-lui) antiplagiat și elaborarea raportului de similitudini.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) vă informează cu privire la organizarea în perioada 03-19 septembrie 2020, a unui șir de webinare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ general, orientate spre facilitarea elaborării Rapoartelor de activitate a instituțiilor de învățământ general/ a cadrelor de conducere și elucidarea aspectelor în implementarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020.

În perioada 28 - 31 iulie 2020, ANACEC a desfășurat 4 webinare de care au beneficiat 83 de reprezentanți ai OLSDÎ și 242 cadre de conducere ale instituțiilor pentru care este planificată evaluarea externă în anul școlar 2020 – 2021.

Scopul celor 4 activități găzduite în mediu online rezidă în informarea și formarea reprezentanților OLSDÎ și a managerilor școlari cu privire la procedura de evaluare/  autoevaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere în conformitate cu metodologiile aprobate de către MECC.