În perioada 28 - 31 iulie 2020, ANACEC a desfășurat 4 webinare de care au beneficiat 83 de reprezentanți ai OLSDÎ și 242 cadre de conducere ale instituțiilor pentru care este planificată evaluarea externă în anul școlar 2020 – 2021.

Scopul celor 4 activități găzduite în mediu online rezidă în informarea și formarea reprezentanților OLSDÎ și a managerilor școlari cu privire la procedura de evaluare/  autoevaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere în conformitate cu metodologiile aprobate de către MECC.

În perioada iunie - iulie, Direcția Evaluare în Învățământul General din cadrul ANACEC, a  desfășurat 4 webinare pentru cadrele de conducere din UTA Găgăuzia. 

Activitățile online desfășurate au vizat informarea părților interesate cu privire la Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. 

În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de studii superioare de Licență și Master. În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de studii, ANACEC solicită tuturor persoanelor interesate prezentarea propunerilor de îmbunătățire/ completare a Ghidurilor de evaluare externă.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare vă invită să participați la Webinarul „Conducătorul de doctorat: obținerea dreptului de a conduce doctorate și valorificarea acestuia într-o relație bună cu doctorandul”, care se va desfășura pe data de 26 iunie 2020, ora 11.00.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 01 octombrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării, care poate fi consultat AICI.

Constituirea Registrului a fost precedată de analiza cererilor de înscriere depuse ca urmare a Apelului de înscriere și de procedura de selectare a experților în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial: