Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED, pentru semestrul I, anul 2020.

Perioada de depunere a dosarelor: 24 - 28 februarie 2020.

Prioritate se va acorda programelor de formare profesională din cadrul instituțiilor care, conform ordinului MECC nr. 1014 din 02.07.2018, sunt incluse în Planul de acțiuni cu privire la evaluarea externă a programelor de formare profesională în Învățământul Profesional Tehnic, pentru evaluarea din semestrul I, anul 2020.

Pentru instituțiile respective, ANACEC anunță organizarea sesiunilor de informare cu privire la procesul de evaluare și elaborare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare profesională, în baza întrebărilor survenite.

Sesiunile de informare vor avea loc atât pe data de 6, cât și pe 7 februarie 2020, ora 15.00, în incinta Centrului de Excelență în Construcții (or. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 71/1, sala de festivități).

Telefoane pentru contact:

(022) 78 19 07; (022) 78 38 55; (022) 78 38 53.

E-mail: ivan.volentiri@anacec.md