Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 30 noiembrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

În conformitate cu prevederile Anexei 3 a Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 cu privire la planificarea evaluării externe a programelor de studii superioare pentru anul 2021-2022 și în scopul îmbunătățirii calității rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii superioare de licență și master, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de 13.10.2020, ora 15:00-17:00, va organiza o sesiune de formare (online) pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de învățământ superior, dosarele de evaluare a cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 23-27.11.2020, după cum urmează:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial:

În contextul Acordului de parteneriat ANACEC - Asociația „Universul Prieteniei” din Iași, elevii din Republica Moldova au beneficiat de frumoasa ocazie de a participa, în perioada 01 aprilie – 10 septembrie 2020, la Concursul Internațional de Creația Literară „Universul Cuvintelor”. Concursul se adresează elevilor din clasele I – a VIII-a (6-14 ani), care au preocupări literare şi care doresc să-şi prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară. În anul curent, ajuns la cea de a V-a ediție, concursul s-a desfășurat cu genericul „Dascălul, prietenul meu”.

În scopul facilitării procesului de perfectare de către managerii școlari a Rapoartelor de activitate conform „Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general” și a „Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general”, ANACEC oferă tuturor doritorilor template-ul documentelor în cauză. Instituțiile vor prelua template-ul fără a realiza în el modificări tehnice, la latitudinea lor fiind doar completarea cu dovezi și constatări, oferirea punctajului și, în mod similar, completarea grilelor „Puncte forte/ puncte slabe” și a analizei SWOT.  

În baza Planurilor de perspectivă prezentate de Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a elaborat Programul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2020-2021, semestrul I. 

În acest context, ANACEC anunță recepționarea dosarelor de evaluare a instituțiilor vizate, în perioada 21–25 septembrie 2020.