Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

Se consideră învingător al concursului următorul candidat:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță că la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, au fost admiși următorii candidați:

Funcția: Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Pentru a respecta regulile impuse de starea de urgenţă în sănătate publică, începând cu data de 19 mai 2020, ANACEC va organiza primirea dosarelor de atestare pentru confirmarea titlurilor științifice, științifico-didactice, a dosarelor pentru aprobarea calității de conducător de doctorat, precum și de recunoaștere și confirmare a titlurilor științifice obținute în străinătate, în zilele de marți și joi, de la ora 14.00 până la 16.00.

În scopul contribuției la realizarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 (HG nr. 39 din 29 ianuarie 2020), Obiectivul 3. Dezvoltarea și educarea comportamentului participanților la trafic (pct. 30), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) invită specialiștii din domeniul transportului rutier să participe la formarea experților evaluatori. Ulterior, experții evaluatori formați vor fi implicați în evaluarea programelor de formare continuă din cadrul școlilor auto/centrelor de instruire din domeniu.

Pe data de 17 martie, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a semnat un acord de parteneriat cu Asociația „Universul Prieteniei" din România. Obiectul Acordului îl constituie înțelegerea între cele două instituții privind organizarea Concursului Internațional de Creație Literară “Universul Cuvintelor”, ediţia a V-a.

Concursul „Universul Cuvintelor” se adresează elevilor din clasele I-VIII (6-14 ani), care au preocupări literare şi care doresc să-şi prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea concursului cu privire la selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic.

Domeniul de activitate:

Educație/cercetare