Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță că la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, au fost admiși următorii candidați:

Funcția: Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

Se consideră învingătoare a concursului următoarea candidată:

Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 28.02.2020 cu privire la formarea CȘS pentru sustinerea tezelor de doctor) pot fi ridicate, începând cu data de 06 martie 2020, la Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214, la adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A, tel.: (+373) 22 783854 (+373) 22 783856.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță desfășurarea concursului (proba interviu) pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist superior, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat.

La proba interviu a fost admisă următorul candidat:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante, după cum urmează:

specialist superior, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

-  Lavric Aurelian;

-  Izbaș Olga.