În contextul Acordului de parteneriat ANACEC - Asociația „Universul Prieteniei” din Iași, elevii din Republica Moldova au beneficiat de frumoasa ocazie de a participa, în perioada 01 aprilie – 10 septembrie 2020, la Concursul Internațional de Creația Literară „Universul Cuvintelor”. Concursul se adresează elevilor din clasele I – a VIII-a (6-14 ani), care au preocupări literare şi care doresc să-şi prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară. În anul curent, ajuns la cea de a V-a ediție, concursul s-a desfășurat cu genericul „Dascălul, prietenul meu”.

În scopul facilitării procesului de perfectare de către managerii școlari a Rapoartelor de activitate conform „Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general” și a „Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general”, ANACEC oferă tuturor doritorilor template-ul documentelor în cauză. Instituțiile vor prelua template-ul fără a realiza în el modificări tehnice, la latitudinea lor fiind doar completarea cu dovezi și constatări, oferirea punctajului și, în mod similar, completarea grilelor „Puncte forte/ puncte slabe” și a analizei SWOT.  

În baza Planurilor de perspectivă prezentate de Organele locale de specialitate în domeniul învățământului, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a elaborat Programul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2020-2021, semestrul I. 

În acest context, ANACEC anunță recepționarea dosarelor de evaluare a instituțiilor vizate, în perioada 21–25 septembrie 2020.

Prin prezenta, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 28 din 31.07.2020, în scopul asigurării funcționalității la nivel național a softului antiplagiat (obligațiuni stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 497 din 2019-10-23), ANACEC lansează solicitarea ofertei de servicii în vederea achiziționării Serviciului privind asigurarea funcționalității programului (soft-lui) antiplagiat și elaborarea raportului de similitudini.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) vă informează cu privire la organizarea în perioada 03-19 septembrie 2020, a unui șir de webinare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ general, orientate spre facilitarea elaborării Rapoartelor de activitate a instituțiilor de învățământ general/ a cadrelor de conducere și elucidarea aspectelor în implementarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020.

În perioada 28 - 31 iulie 2020, ANACEC a desfășurat 4 webinare de care au beneficiat 83 de reprezentanți ai OLSDÎ și 242 cadre de conducere ale instituțiilor pentru care este planificată evaluarea externă în anul școlar 2020 – 2021.

Scopul celor 4 activități găzduite în mediu online rezidă în informarea și formarea reprezentanților OLSDÎ și a managerilor școlari cu privire la procedura de evaluare/  autoevaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere în conformitate cu metodologiile aprobate de către MECC.