Prin prezenta, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 28 din 31.07.2020, în scopul asigurării funcționalității la nivel național a softului antiplagiat (obligațiuni stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 497 din 2019-10-23), ANACEC lansează solicitarea ofertei de servicii în vederea achiziționării Serviciului privind asigurarea funcționalității programului (soft-lui) antiplagiat și elaborarea raportului de similitudini.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) vă informează cu privire la organizarea în perioada 03-19 septembrie 2020, a unui șir de webinare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ general, orientate spre facilitarea elaborării Rapoartelor de activitate a instituțiilor de învățământ general/ a cadrelor de conducere și elucidarea aspectelor în implementarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 581 din 23.06.2020.

În perioada 28 - 31 iulie 2020, ANACEC a desfășurat 4 webinare de care au beneficiat 83 de reprezentanți ai OLSDÎ și 242 cadre de conducere ale instituțiilor pentru care este planificată evaluarea externă în anul școlar 2020 – 2021.

Scopul celor 4 activități găzduite în mediu online rezidă în informarea și formarea reprezentanților OLSDÎ și a managerilor școlari cu privire la procedura de evaluare/  autoevaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere în conformitate cu metodologiile aprobate de către MECC.

În perioada iunie - iulie, Direcția Evaluare în Învățământul General din cadrul ANACEC, a  desfășurat 4 webinare pentru cadrele de conducere din UTA Găgăuzia. 

Activitățile online desfășurate au vizat informarea părților interesate cu privire la Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. 

În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de studii superioare de Licență și Master. În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de studii, ANACEC solicită tuturor persoanelor interesate prezentarea propunerilor de îmbunătățire/ completare a Ghidurilor de evaluare externă.