14 decembrie 2017

A avut loc inaugurarea oficiilor ANACIP dotate cu mobilier şi echipament cu sprijinul Guvernului României, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”

10-16 noiembrie 2017

Reprezentanții ANACIP au participat la Seminarul Internațional "Acreditarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic ca factor de asigurare a calității instruirii specialiștilor calificați: Experiența internațională”. Evenimentul a fost organizat de Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan, cu participarea reprezentanților agențiilor de asigurare a calității membre a ENQA. De asemenea, reprezentanții ANACIP, alături de experții din Kazahstan, Rusia și Kârgâzstan, au participat în activitatea Comisiei de evaluare externă internațională a programelor de studii din cadrul Universității Pedagogice Naționale din Kazahstan. În cadrul vizitei a fost semnat un Memorandum de colaborare între ANACIP și IAAR (Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan).

24 octombrie 2017

A fost încheiat un acord de colaborare între Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP) și Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM)

3 octombrie 2017

A fost organizat concursul de eseuri consacrat Zilei Mondiale a Calității „Învățământul din Republica Moldova – prin tradiție spre... calitate”.(Vedeți aici rezultatele)

10 iulie 2017

În parteneriat cu Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM) și cu sprijinul Biroului Relații cu Diaspora, ANACIP a organizat un seminar de formare pentru reprezentanții diasporei academice.

4-5 aprilie 2017

Reprezentanții ANACIP au participat la sesiunea de formare a experților evaluatori ARACIS, ce s-a desfășurat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România.

16-17 martie 2017

Reprezentanții ANACIP au participat la sesiunea de formare a experților evaluatori ARACIS, ce s-a desfășurat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România.

15-16 noiembrie 2016

ANACIP, cu suportul Agenției de Asigurare a Calității din Estonia (EKKA) a organizat seminarul de instruire “Fortificarea capacităților experților evaluatori ai ANACIP”. De asemenea, a fost semnat acordului de parteneriat cu EKKA.

26-27 septembrie 2016

A fost semnat Acordul de colaborare între ANACIP și Agenția Națională de Acreditare în domeniul Educației din Federația Rusă (ФГБУ Росаккредагентство).

29-30 iunie 2016

A avut loc formarea angajaților și evaluatorilor ANACIP cu privire la procedurile de evaluare externă, la care au participat experții prof. dr. Constantin Șerban Iosifescu, președintele ARACIP și prof. dr. Radu Mircea Damian, director, Relații internaționale, proiecte și cooperare, ARACIS.

10 iunie 2016

S-a desfășurat concursul pentru studenți „Bune practici privind implementarea standardelor", organizat în colaborare cu Institutul Național de Standardizare (INS).

20 mai 2016

A fost semnat Acordul de cooperare cu Agenția Germană de Asigurare a Calității (AQAS), în domeniul evaluării calității și acreditării în învățământul superior.

14-15 mai 2016

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi membrii Consiliului de Conducere ANACIP au efectuat o vizită de studiu la ARACIP și ARACIS, instituţii omoloage din România.

13 aprilie 2016

17 decembrie 2015

ANACIP-lui i s-a acordat statutul de membru asociat al Asociației Europene de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

02 august 2015

A fost aleasă conducerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în cadrul primei ședințe a Consiliului de Conducere al ANACIP (Președinte - conf.dr.ing. Andrei CHICIUC, Vicepreședinte - conf.dr. Liliana ROTARU, Secretar general - conf.dr. Carolina TIMCO) (Extras din Procesul verbal nr.1 din 2015.08.02, cu privire la alegerea presedintelui si vicepresedintelui si secretarului Consiliului de Conducere al ANACIP).

21 iulie 2015

Componența nominală a membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP, aleşi pentru un mandat de patru ani, a fost confirmată prin ordinul nr. 02/15 din 21.07.2015.

9 iulie 2015

25 mai – 03 iulie 2015

S-au desfășurat interviurile concursului de selectare a membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP. Componența membrilor Comisiei de Concurs a fost desemnată prin ordinul nr. 01/15 din 18.05.2015.

24 aprilie 2015

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 98-101 (5140-5143) din 24 aprilie 2015 este publicată Hotărârea Guvernului nr. 191 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.

12-14 aprilie 2015

Membrii Consiliului interimar de Conducere al ANACIP, Liliana POSȚAN și Rina ȚURCAN, participă în misiunea de evaluare externă a programelor de formare profesională în cadrul Centrului de formare profesional-tehnică Ida-Virumaa, Estonia (www.ivkhk.ee).

1 aprilie 2015

Adoptarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional link spre HG.

31 martie 2014

Lansarea logo-lui ANACIP, autor A. Chiciuc.

martie aprilie 2015

Ion Raru și Stela Guvir desfășoară activități de elaborare a site-lui ANACIP, activități finanțate de Estonia (Estonian Development Cooperation).

octombrie 2014 prezent

Activități de elaborarea a proiectelor Metodologiilor de evaluare externă a calității în învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă.

octombrie 2014 martie 2015

Procesul de examinare, discuții și avizare a Regulamentului de organizare și funcționarea a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învțămîntul Profesional.

22-23 ianuarie 2015

Sesiune de formare pentru membrii Consiliului Interimar de Conducere al ANACIP privind elaborarea Metodologiilor de Evaluare externă, organizată de Agenția Estoniană de Asigurare a Calității (EKKA).

decembrie 2014

Membrii Consiliului Interimar de Conducere al ANACIP participă în misiunile de evaluare ale ARACIS:
08.12.2014, Institutul Nistrean de Economie și Drept - Andrei Chiciuc
09.12.2014, Universitatea Slavonă - Liliana Rotaru si Maria Hamuraru
09.12.2014. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată - Valeriu Bordan
10.12.2014, Institutul de Relaţii Internaţionale Perspectiva" - Sergiu Baciu și Sergiu Musteață.

9-10 octombrie 2014

Membrii Consiliului de Conducere interimar au participat la un training organizat de către Agenția Estoniană de Asigurare a Calității (EKKA).

23 octombrie 2014

Alocarea spațiului pentru sediul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, etajul 13, oficiile 1314 și 1315 (vezi harta).

18-19 septembrie 2014

Membrii Consiliului interimar participă la workshop “Setting up an External Quality Assurance Agency” desfășurat cu asistența expertului Lukas Bischof CHE Consult GmbH, Germania.

26 septembrie 2014

Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional a fost depus spre examinare publică și aprobare prin Hotărâre de Guvern.

08 septembrie 2014

Este ales secretarul general al Consiliului Interimar de Conducere:
dr.conf.univ. Lora MOȘANU-ȘUPAC
extras din Procesul Verbal.

26 august 2014

Consiliul Interimar de Conducere își alege:
Președintele - conf.dr.ing. Andrei CHICIUC
Vicepreședintele - dr.conf.univ. Liliana ROTARU
extras din Procesul Verbal.

13 august 2014

02-05 iunie 2014

Desfășurarea interviurilor pentru selectarea membrilor Consiliului interimar de Conducere. Comisia de concurs este compusă din reprezentanți ai Ministerului Educației, Economiei și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). La concurs au participat 33 de candidați.

30 aprilie 2014

Ministerul Educației și Ministerul Economiei anunță concursul de selectare a membrilor Consiliului interimar de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional www.edu.md/ro/anunturi/anunt.