Misiunea ANACIP constă în dezvoltarea și promovarea culturii calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Scopul ANACIP este de a asigura un sistem integrat, credibil, obiectiv și transparent de evaluare externă şi acreditare a instituțiilor și a programelor de studii din învățământul profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova.

Obiective strategice ale ANACIP

ANACIP are următoarele obiective strategice:

  • de a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calităţii în învăţământul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
  • de a evalua programele de studii și capacitatea organizaţiilor furnizoare de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă în scopul realizării standardelor de calitate;
  • de a asigura aplicarea în învăţământul profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova a Standardelor şi Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior;
  • de a asigura accesul la informaţiile de interes public despre calitatea învăţământului profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova;
  • de a propune partenerilor strategii şi politici în scopul asigurării şi dezvoltării calităţii în învăţământul profesional tehnic, superior şi de formare continuă;
  • de a promova profesionalismul și competitivitatea învăţământului profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova.
  • de a obţine recunoaşterea ANACIP pe plan internaţional.