Pe data de 24 august 2017, a avut loc Conferința anuală a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar din subordinea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, care s-a desfășurat în sala de conferință a Institutului Muncii.

Rodica Reșitca, șef Direcția știință, educație și extensiune rurală, a dat start conferinței, punând în discuție mai multe subiecte, și anume: analiza activității educaționale a instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordine în anul de studii 2016-2017; oportunitatea proiectării, implementării și menținerii funcționalității sistemelor de management al calității în instituțiile de învățământ, acesta reprezentând unul din principalele instrumente de asigurare a calității formării profesionale a elevilor. De asemenea, o atenție deosebită, pe tot parcursul întrunirii, a fost acordată trasării principalelor direcţii de activitate a instituţiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar din subordine pentru anul de studii 2017-2018. Totodată, la eveniment fiind prezent și Viceministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Ion Parea, participanții au avut ocazia de a adresa întrebări, și respectiv, de a obține suport informativ și metodic pentru instituțiile de învățământ, creându-se o atmosferă lucrativă.

Stela Guvir, șef Direcția Învățământ Profesional Tehnic al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a prezentat raportul cu tema: „Asigurarea calității în învățământ - calea spre succes”. Pe marginea acestui subiect, expertul ANACIP a oferit publicului informații privind cerințele și procedurile de evaluare externă a programelor de formare profesională și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, realizate în conformitate cu Standardele europene și prevederile Metodologiei de evaluare externă a ANACIP.

Un interes deosebit în rândul celor prezenți, au fost aspectele ce vizează activitățile de pre-evaluare ale instituției de învățământ, precum și procesul de elaborare a raportului de autoevaluare. Nu mai puțin importante, în procesul de discuții, au fost subiectele legate de finalitățile procesului de evaluare externă, recunoașterea externă a rezultatelor evaluărilor desfășurate în Republica Moldova și riscurile legate de promovarea deciziilor ANACIP de către Ministerul Educației. Cei prezenți la eveniment, au conștientizat că asigurarea calității studiilor atestată în urma evaluării externe, au scopul racordării finalităților și calității ofertei educaționale la cerințele comunitare, implicit contribuind la asigurarea atât a succesului instituțiilor de învățământ, cât și la asigurarea unui viitor mai sigur al absolvenților din Republica Moldova.

Șeful secției instruire practică din cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, Boian Alexandru, a prezentat propunerea de curriculă pentru învățământ dual la meseria Viticultor-Vinificator, unde a ținut să pună un accent deosebit asupra necesității cooperării dintre instituțiile de învățământ și întreprinderile din țara noastră.

De asemenea, în cadrul discuțiilor, Tatiana Pînzari, consultant Direcția știință, educație și extensiune rurală, a împărtășit din experiența sa acumulată pe parcursul formării recente din Germania, accentuând instruirea cadrelor didactice pentru învățământul profesional și a specialiștilor racordați la necesitățile pieții forței de muncă, activități realizate cu implicarea agenților economici.

Menționăm că la eveniment au participat reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului - directori, directori-adjuncți, metodiști, colaboratorii Direcției știință, educație și extensiune rurală, Centrului Metodic pentru Învățământ, reprezentanți ai Proiectelor educaționale partenere și nu în ultimul rând, reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP).