În scopul facilitării procesului de perfectare de către managerii școlari a Rapoartelor de activitate conform „Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general” și a „Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general”, ANACEC oferă tuturor doritorilor template-ul documentelor în cauză. Instituțiile vor prelua template-ul fără a realiza în el modificări tehnice, la latitudinea lor fiind doar completarea cu dovezi și constatări, oferirea punctajului și, în mod similar, completarea grilelor „Puncte forte/ puncte slabe” și a analizei SWOT.  

Puteți accesa template-urile documentelor aici: ANACEC.Rapoarte_de_activitate.

Persoana de contact:

Maria Șevciuc, inspector superior, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial 

Tel.: (022) 78-19-02