În scopul realizării obiectivelor sale statutare, pe parcursul celor patru luni de activitate efectivă, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a depus eforturi sporite în vederea inițierii, dezvoltării și promovării culturii calității în învățământ, evaluării programelor de studii și a capacităților instituționale ale furnizorilor de servicii educaționale, în acest scop aplicând standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al învățământului superior, și promovând profesionalismul și competitivitatea în învățământul de toate nivelurile.

În aceiași scurtă perioadă, ANACIP a inițiat un șir de colaborări profesionale pe plan național și european. Una dintre acestea a constat în înaintarea demersurilor privind aderarea ANACIP la Asociația Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ENQA), ENQA fiind principalul actor politic cu influență semnificativă asupra proceselor de luare a deciziilor în domeniul învățământului la nivel european. Asociația întrunește majoritatea Agențiilor de Asigurare a Calității din statele semnatare a Declarației de la Bologna. Prezența Agențiilor în “clubul select” al ENQA și înscrierea în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior garantează recunoașterea europeană a evaluărilor desfășurate de Agențiile membre și implicit a diplomelor eliberate de instituțiile de învățământ acreditate de Agențiile membre ENQA.

Urmare recunoașterii profesionalismului și independenții sale în adoptarea de decizii, a relațiilor stabilite pe plan național și internaționale și, mai ales, a rezultatelor obținute în intervalul scurt de activitate, la data de 17 Decembrie 2015, ANACIP-lui i s-a acordat statutul de membru asociat al Asociației Europene de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

Cu toate că Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior este deschisă pentru colaborare cu agențiile de asigurare a calității din statele semnatare a Declarația de la Bologna, criteriile de aderare prevăd cerințe foarte serioase, înaintate candidaților (agențiilor) la aderare. Astfel, în prezent, există 42 de agenții, din 23 de țări, care sunt membri cu drepturi depline ENQA, și 46 de organizații din 24 de țări care au un statut de afiliat.

Din momentul obținerii statutului de asociat, ANACIP are acces la baza de date a evaluatorilor europeni, are posibilitatea de a se implica în dezvoltarea politicilor și actelor legale/recomandărilor din domeniul asigurări calității pe plan european, să participe la seminare și training-uri europene din domeniu. 

Greul abia acum începe, iar echipa ANACIP este pregătită să depășească toate barierele de moment în calea sa de aliniere la standardele și practicile bune europene.