În perioada iunie - iulie, Direcția Evaluare în Învățământul General din cadrul ANACEC, a  desfășurat 4 webinare pentru cadrele de conducere din UTA Găgăuzia. 

Activitățile online desfășurate au vizat informarea părților interesate cu privire la Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. 

Participanții au fost familiarizați cu cadrul normativ din domeniul evaluării în învățământul general, procedura de evaluare a instituției de învățământ general și procedura de evaluare a cadrelor de conducere, documentele de referință, elaborarea Raportului de activitate a instituției de învățământ, Raportul de activitate al cadrului de conducere  și cu beneficiile întregului proces de evaluare a instituției sau a cadrului de conducere.

Activitățile au fost deschise de către vicepreședintele ANACEC, Elena Petrov și șeful DEÎG, Lucia Argint. Moderatori ai activităților au fost reprezentații Secție evaluare în învățământul liceal: Orehovschi Sergiu - șef secție, Natalia Cojocaru - inspector principal și Alexei Șevciuc - inspector superior.

  • Pe data de 25 și 30 iunie 2020, au fost desfășurate, două sesiuni de instruire a cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ din UTAG, în vederea studierii Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a elaborării Raportului de activitate. Cei 177 de participanți la instruirea online au beneficiat de un suport detaliat de consemnare a dovezilor de activitate eficientă, de formulare a constatărilor, de analiză a modului de asigurare a educației de calitate pentru fiecare elev.

  • Webinarul cu tematica „Metodologia de evaluare a cadrului de conducere din învățământul general”, organizat pe data de 9 iulie 2020, a avut 124 de participanți, a constituit o prezentare generală a actului normativ menționat, împreună cu etapele de elaborare a Raportului de activitate, precum și enumerarea  responsabilităților Consiliului de administrație, OLSDÎ și ANACEC.

  • Webinarul „Raportul de activitate a cadrului de conducere” a fost organizat pe data de 14 iulie 2020, a întrunit 136 participanți. Activitatea a avut misiunea de a detaliza etapele, cerințele și aspectele legate de elaborarea documentului managerial prioritar în activitatea cadrului de conducere.

Activitățile de informare online au finalizat cu întrebările adresate de către participanți, reprezentanților ANACEC, din  care rezultă și unele propuneri:

  1. Unificarea procesului de atestare cu procesul de evaluare a cadrului de conducere. 

  2. Organizarea unei ședințe online cu participarea specialiștilor OLSDÎ și a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar.

  3.  Organizarea de către ANACEC unor cursuri cu activități practice pentru cadrele de conducere  pe parcursul anului de studii.