În conformitate cu pct.31-32 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, publicăm următoarele documente:

Ordinul MECC Cu privire la validarea rezultatelor și admiterea la interviu

Lista candidaților admiși la interviu

Orarul desfășurării interviului

Sursa: https://bit.ly/2ODsFvX