Prin prezenta, Vă informăm că Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 04/1-09/3571 din 15.07.2019, cu referire la acreditarea programelor de master și doctorat, a inițiat modificarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Anexa 1 la HG nr. 616 din 18.05.2016), cu modificările din 26.12.2018.

Din aceste considerente, perioada de depunere a dosarelor pentru programele de studii superioare, stabilită inițial pentru săptămâna 30.09-04.10.2019, se transferă pentru lunile octombrie-noiembrie. Instituțiile de învățământ superior vor fi informate în termene rezonabile referitor la o nouă etapă de depunere a dosarelor.