1.-decizie-formare-css-dh-19.04.19.pdf 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 19 aprilie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat<

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 19 aprilie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 19 aprilie 2019 cu privire la modificarea compopnenței Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor<

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 19 aprilie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 19 aprilie 2019 la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 19 aprilie 2019 cu privire la modificarea componenței Seminarului științific de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 19 aprilie 2019 cu privire la evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 19 aprilie 2019