Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) Vă informează că persoanele care nu şi-au ridicat diplomele de doctor habilitat şi doctor, atestatele de profesor universitar/profesor cercetător şi conferenţiar universitar/conferenţiar cercetător, certificatele de echivalare și recunoaștere a actelor de înaltă calificare științifică și științifico- didactică obținute în străinătate, emise în baza deciziilor luate de către ANACEC la ședințele din 11.05.2018 și 25.05.2018, sunt aşteptaţi la ANACEC în fiecare zi de joi (15.11.2018, 22.11.2018 şi 29.11.2018), ora 15:00.

Adresa: șos. Hâncești, str.38A, sala 101.

Deţinătorii documentelor sunt rugaţi să se înregistreze în prealabil la numerele de telefon:  (022) 78 38 52, (022) 78 38 56 şi să prezinte confirmarea plății către ANACEC a serviciilor prestate şi buletinul de identitate. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și Vă așteptăm cu drag!

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la următoarele numere de telefon: (022) 78 38 52, (022) 78 38 56.