Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

1. Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământul preșcolar, Direcția evaluare învățământ general se consideră dna Tarlev Olga;

2. Specialist principal, Serviciul financiar - administrativ, Secția management instituțional se consideră dra Rotari Daniela.

Felicitări!