Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice au fost admiși candidații:

Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ preșcolar

1. Tarlev Cristina

2. Arsene Igor

3. Baraliuc Nadejda

Inspector principal, Secția evaluare învățământ liceal

1. Tarlev Olga

Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

1. Crudu Vera

Specialist principal, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

1. Arsene Igor

2. Oloinic Tatiana

3. Mariț Alexandru

Proba scrisă se va desfăşura în data de 24 septembrie 2018, orele 09:00 și 14.00, la sediul Agenției Naționale de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

La ora 09.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații următoarelor funcții:

1. Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ preșcolar

2. Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

La ora 14.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații următoarelor funcții:

1. Inspector principal, Secția evaluare învățământ liceal

2. Specialist principal, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

La funcțiile de inspector principal, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial și specialist principal, Secția evaluare în învățământul formare continuă, nu a fost aplicat nici un dosar, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 19 octombrie 2018.