Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării a programelor de Formare Profesională Continuă.

Perioada depunerii dosarelor: 27- 31 mai 2019.

Persoana de contact – Cristina Vulpe, tel.: (022) 78 38 55; e-mail: cristina.vulpe@anacip.md

Pe data de 14 și 17 mai, ora 15:00, sala 101, vor fi organizate două ședințe de informare cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare continuă, în baza întrebărilor survenite pe parcursul redactării rapoartelor de autoevaluare.