Recent, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a devenit membră cu drepturi depline a Conferinței Internaționale Permanente a Inspectoratelor (SICI). Acest lucru a devenit posibil datorită deschiderii și suportului acordat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetări, inclusiv cel financiar, oferit prin intermediul Proiectului Reforma Educației în Moldova implementat cu suportul Băncii Mondiale. Scopul acestei acțiuni este de a fortifica dimensiunea învățământului general în ceea ce privește evaluarea și asigurarea externă a calității studiilor în conformitate cu tendințele în domeniu la nivel european. 

Ce este SICI și de ce am ales să devenim parte a acestei familii?

SICI (The Standing International Conference of Inspectorates) este o organizație alcătuită din 38 de membri din întreaga Europă, care lucrează împreună pentru a-și îmbunătăți înțelegerea în materie de educație, formare și inspecție (www.sici-inspectorates.eu).

Obiectivele SICI sunt realizate printr-o serie de ateliere organizate și conduse de membrii acesteia, axându-se pe aspectele-cheie ale inspecției, identificarea elementelor comune principale și diferențele regăsite în țările membre, proiecte de inspecție comune, vizite bilaterale.

SICI încearcă să-și îmbunătățească performanțele în permanență prin dezvoltarea profesională, facilitând accesul și schimbul de informații și cooperarea între membrii săi. Provocările cu care se confruntă inspectoratele naționale pot fi rezolvate prin încercarea de a profita de împărtășirea expertizei reciproce. Prin urmare, SICI organizează anual, de trei-patru ori, ateliere, seminare sau conferințe pentru a susține membrii să-și îmbunătățească în mod sistematic calitatea metodologiilor lor de inspecție.

SICI dorește să fie o organizație relevantă nu doar pentru membrii săi, ci și pentru toate organizațiile și instituțiile care pot profita de expertiza sa.