Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

1. Inspector principal, Secția evaluare învățământ liceal, Direcția evaluare învățământ general se consideră Cojocaru Natalia;

2. Specialist superior, Direcţia evaluare în învățământul profesional tehnic de formare continuă se consideră Garaciur Snejana.

Felicitări!