DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.26 din 25 ianuarie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat 

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.27 din 25 ianuarie 2019 cu privire la respingerea demersului privind susținerea tezei de doctor habilitat în baza sintezei lucrărilor științifice publicate

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.28 din 25 ianuarie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.29 din 25 ianuarie 2019 cu privire la respingerea demersului de formare a Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.30 din 25 ianuarie 2019 cu privire la modificarea componenței Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.31 din 25 ianuarie 2019 cu privire la prelungirea valabilității Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.32 din 25 ianuarie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.33 din 25 ianuarie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.34 din 25 ianuarie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.35 din 25 ianuarie 2019 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.36 din 25 ianuarie 2019 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state