Stimată dna Izmailova, povestiți-ne succint despre experiența dvs. profesională până la momentul când ați devenit directorul Agenției „Росаккредагентство”.

În anul 1988, am absolvit Universitatea de Stat ceceno-ingușă L.N. Tolstoi, specialitatea limbă și literatură rusă, cu calificarea: filolog, învățător de limbă și literatură rusă.

În 1988, mi-am început activitatea didactică în Republica Ingușetia și am parcurs drumul de la învățător  de limba și literatura rusă până la director al unei școli din mediul rural.

Din 2003 până în 2008, am ocupat postul de director al școli-internat de corecție pentru copiii surzi și cu deficiențe de auz.

În 2008, am fost numită ministrul educației al Republicii Ingușetia. În 2012, m-am mutat în Sankt Petersburg, unde am lucrat în calitate de director adjunct la Institutul de Educație Postuniversitară „Universitatea Pedagogică de Stat din Rusia A.I. Herzen”.

În 2011, am susținut teza de doctor despre pedagogia specială  la „Universitatea Pedagogică de Stat din Rusia A.I. Herzen”.

Din 2013 până în 2015, am activat în calitate de director adjunct la „Centrul Federal de testare” din Moscova. Din septembrie 2015 până în prezent, sunt director al Agenției Naționale de Acreditare în domeniul Educației din Federația Rusă „Росаккредагентство”.

Care este misiunea agenției „Росаккредагентство” și care au fost momentele definitorii din istoria ei?

Scopul principal al activităților desfășurate de către agenție, în conformitate  cu statutul ei, este suportul tehnico- organizatoric, metodologico- informațional și analitic al procedurilor de acreditare de stat și facilitarea recunoașterii rezultatelor învățării în instituțiile de învățământ din Rusia la nivel național și internațional.

Momente importante din istoria dezvoltării agentiei:

· În 1995, în orașul Ioșkar-Ola, Republica Mari El, Federația Rusă, a fost creat Centrul de Acreditare Științifico-Informațional de stat din Rusia;

· În 2011, Agenția Națională de Acreditare a trecut la statutul de Agenție Bugetară Federală de Stat cu sediul în or. Moscova;

· În aprilie 2015, Agenția Națională de Acreditare și-a sărbătorit jubileul de 20 ani organizând Conferința internațională științifico-practică;

· În perioada iunie-septembrie 2016, au fost semnate mai multe acorduri de cooperare în domeniul asigurării calității în învățământul superior cu agențiile din spațiul European: Germania, Lituania, Armenia, Kazahstan și Republica Moldova.

Care sunt principiile de bază conform cărora acționează Agenția? 

· independența și obiectivitatea evaluării;

· transparența procedurii de evaluare;

· asumarea de comun acord a deciziilor luate;

· disponibilitatea colaborării cu agențiile de asigurare a calității.

Sunteți membri cu drepturi depline a mai multor agenții europene din domeniul asigurării calității în învățământ. Preluați în întregime standardele și practicile europene sau aveți totuși un specific național?

În conformitate cu statutul său, Agenția Națională de Acreditare participă la activități care pun în aplicare  Declarația de la Bologna în ceea ce privește asigurarea calității învățământului superior în scopul perfecționării sistemului de evaluare și asigurare a calității învățământului superior din Federația Rusă.

Agenția Națională de Acreditare este membră cu drepturi depline a organizațiilor europene și internaționale din domeniul asigurării calității în învățământul superior, în cadrul cărora se manifestă activ.

· Din 2001, este membră a Reţelei Internaţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE);

· Din 2002, face parte din Rețeaua Centrală și Est-Europeană de asigurare a calității în învățământul superior (CEENQA);

· Din 2006, este membră a Rețelei Asiatico-Pacifice de asigurare a calității (APQN);

· Din 2006, este membră a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior.

Desigur că avem și un specific național, luând în considerare criteriul geografic al țării noastre, numărul mare de instituții de învățământ și programe care trebuie acreditate pentru a ne asigura că acestea îndeplinesc criteriile de calitate, inclusiv standardele europene ESG. Nu se poate ignora faptul că este nevoie de o reglementare de stat în Rusia, că desfășurarea acreditării instituționale și a programului la noi este normată.

Spre deosebire de ANACIP, ФБГУ „Росаккредагентство” are o experiență mai vastă în domeniul asigurării calității. Ce sfaturi/recomandări aveți pentru agenția noastră care se află la început de cale?

Selectarea candidaților ce doresc să fie evaluatori externi trebuie realizată într-un mod atent, în baza pregătirii lor prefesionale și a calițăților pe care le dețin;

Trebuie acordată o mai mare atenție procedurii de pregătire/instruire a experților evaluatori;

Continuând să depuneți eforturi pentru a avea drepturi depline în spațiul educațional european în domeniul asigurării calității, nu uitați despre particularitățile și sistemul național de învățământ, experiența acumulată de-a lungul anilor, păstrați cele mai bune practici pedagogice și încercați să le combinați într-un mod organic cu procesele inovatoare din domeniul educației la nivel mondial.

Crearea unui sistem durabil/sigur de control este imposibil fără stabilirea clară a unor termeni limită în ceea ce privește acreditarea, fără indicatorii obiectivi ce permit evaluarea sistemului de management al calității din instituțiile de învățământ, calitatea pregătirii programelor de studii, calitatea cadrelor didactice implicate în implementarea programelor de studii, condițiile de punere în aplicare a programelor de studii din universități. Toate împreună reprezintă cheia succesului unei agenții ce se ocupă de asigirarea calității.

Doi reprezentanți ai ANACIP, Andrei Chiciuc, președinte ANACIP și Carolina Timco, secretar general, în baza unor teste pe care le-au susținut, au obținut statutul de evaluatori internaționali ai Agenției „Росаккредагентство”. Care sunt cerințele de bază pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care dorește să obțină acest statut?

Reprezentanții ANACIP au primit statutul de evaluatori internaționali ai Agenției „Росаккредагентство” după promovarea examenului de calificare pentru respectarea cerințelor legale de calificare pentru experții implicați în procesul de acreditare.

Principiile fundamentale care vor sta la baza activităților lor în calitate de experți sunt:

• cunoașterea legislației Federației Ruse în ceea ce privește punerea în aplicare a procesului de acreditare de stat a activităților educaționale;

• cunoașterea standardelor educaționale de stat;

• cunoașterea lucrului cu informațiile de serviciu, regulamentele administrative și reglementările locale vizavi de acte care guvernează relațiile educaționale;

• examinarea și evaluarea materialelor didactice în conformitate cu standardele educaționale de stat;

• determinarea conformității/neconformității întreținerii și calitatea pregătirii studenților în organizația educațională;

• abilitatea și dorința de a lucra într-o echipă.

La sfârșitul lunii septembrie, anul curent, „Росаккредагентство” a semnat un acord de colaborare cu ANACIP. Ce prevede acest acord și care este viziunea dvs. cu privire la colaborările pe viitor cu ANACIP.

În cadrul acordului de colaborare cu ANACIP, noi ne propunem să dezvoltăm următoarele direcții:

Acreditarea reciprocă a experților și participarea lor la evaluările externe ale programelor de studii din instituțiile universitare nu doar la nivel național, dar și internațional;

Organizarea evenimentelor comune privind acreditarea și asigurarea calității în învățământul superior din Federația Rusă și Republica Moldova;

Aplicarea la proiecte comune privind asigurarea calității în conformitate cu standardele europene ESG finanțate de către agenții și rețele internaționale;

- Elaborarea și publicarea materialelor educaționale, antologiilor în domeniul educației din Federația Rusă.