În cadrul ședinței Consiliul de Conducere din 2 mai 2017 a fost examinat subiectul evaluărilor externe a calității programelor de studii în sesiunea toamnă-iarnă 2017. Consiliul de Conducere a decis de a stabili perioada de depunere a cererilor de evaluare externă și a dosarelor în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii pentru sesiunea de evaluări toamnă-iarnă 2017: 26 iunie 2017 – 14 iulie 2017.

În același timp s-a decis referitor la programele de studii superioare de licență, ce vor fi supuse evaluării externe a calității în vederea acreditării în sesiunea toamnă-iarnă 2017, după cum urmează:

 • Domeniului de formare profesională 141. Educaţie şi formarea profesorilor, specialitățile 141.01 Matematică, 141.02 Informatică, 141.03 Fizică, 141.04 Astronomie, 141.05 Chimie, 141.06 Biologie, 141.07 Geografie, 141.08 Limbi şi literaturi, 141.09 Limbi moderne, 141.10 Istorie, 141.11 Muzică, 141.12 Arte plastice, 141.13 Educaţie fizică, 141.14 Educaţie tehnologică, 141.15 Educaţie civică, 141.16 Dans (dans clasic, dans sportiv, dans modern, dans popular), 142.01 Pedagogie,142.02 Pedagogie preşcolară, 142.03 Pedagogie în învăţămîntul primar, 142.04 Psihopedagogie, 142.05 Psihopedagogie specială, 142.06 Pedagogie profesională, 142.07 Pedagogie socială;
 • Domeniul de formare profesională 222 Limbi și literaturi, specialitatea 222.1 Limba și literatura română;
 • Domeniul de formare profesională 313 Administraţie publică, specialitatea 313.1 Administrație publică;
 • Domeniul de formare profesională 361 Contabilitate, specialitatea 361.1 Contabilitate;
 • Domeniul de formare profesională 362 Marketing şi logistică, specialitatea 362.1 Marketing şi logistică;
 • Domeniul de formare profesională 363 Business şi administrare, specialitățile 363.1 Business şi administrare, 363.2 Achiziţii, 363.3 Managementul proprietăţii intelectuale, 363.4 Management artistic (managementul în domeniul culturii şi artelor) și 363.5 Managementul resurselor umane;
 • Domeniul de formare profesională 364 Finanţe, specialitatea 364.1 Finanţe şi bănci;
 • Domeniul de formare profesională 365 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, specialitatea 365.1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale;
 • Domeniul de formare profesională 366 Economie generală, specialitatea 366.1 Economie generală;
 • Domeniul de formare profesională 367 Statistică şi previziune economică, specialitatea 367.1 Statistică şi previziune economică;
 • Domeniul de formare profesională 368 Cibernetică şi informatică economică, specialitatea 368.1 Cibernetică şi informatică economică;
 • Domeniul de formare profesională 369 Merceologie şi comerţ, specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ;
 • Domeniul de formare profesională 421 Biologie, specialitatea 421.1 Biologie;
 • Domeniul de formare profesională 441 Fizică, specialitatea 441.1 Fizică;
 • Domeniul de formare profesională 443 Matematică, specialitatea 443.1 Matematică;
 • Domeniul de formare profesională 444 Informatică, specialitățile 444.1 Informatica, 444.2 Management informațional și 444.3 Informatica aplicată;
 • Domeniul de formare profesională 521 Inginerie şi tehnologii industriale, specialitatea 521.8 Inginerie şi management în industria alimentară ;
 • Domeniul de formare profesională 526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor, specialitățile 526.1 Calculatoare, 526.2 Tehnologii informaţionale, 526.3 Automatică şi informatică, 526.4 Ingineria sistemelor biomedicale și 526.5 Securitate informaţională;
 • Domeniul de formare profesională 525 Electronică şi comunicaţii, specialitățile 525.1 Electronică, 525.2 Sisteme optoelectronice, 525.3 Teleradio comunicaţii și 525.4 Microelectronică şi nanotehnologii;
 • Domeniul de formare profesională 541 Tehnologia produselor alimentare, specialitatea 541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice;
 • Domeniul de formare profesională 812 Turism, specialitatea 812.1 Turism;
 • Domeniul de formare profesională 873 Transmisiuni, specialitatea 873.1 Transmisiuni.