În cadrul ședinței din data de 26.01.2017, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis de a iniția procedura de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență în domeniul general de studii 36. Științe economice. Ca urmare a deciziei date, instituțiile de învățământ superior, care organizează programe de studii superioare de licență în domeniul general de studii 36. Științe economice, pot depune cererea și dosarele de autoevaluare până la data de 3 martie 2017.

În scopul perfectării rapoartelor de autoevaluare conform cerințelor Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18 mai 2016) și a Ghidului de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență, ciclul I, ANACIP va organiza formări pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ, responsabili de procesul de autoevaluare, conform orarului, cu înscriere prealabilă.

Calendarul formărilor: 03.02.2017, 07.02.2017, 10.02.2017, 14.02.2017;

Ora formărilor: 15:00 – 17:00;

Locația formărilor: sediul ANACIP, biroul 206.

Telefonul pentru înscriere: 022 545411