Proiectul Tempus QUAEM, care a demarat în decembrie 2012, și-a pus chiar de la bun început mai multe obiective ambițioase, de importanță națională majoră pentru R. Moldova, printre care instruirea personalului din domeniul asigurării calității de la instituțiile de învățământ superior moldave, implicarea activă a studenților în procesele de asigurare a calității, crearea unui dialog eficient și durabil între structurile de asigurare a calității și cadre, instruiri privind elaborarea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii în vederea acreditării, acreditarea internațională a câtorva programe de studii oferite de instituțiile noastre de învățământ superior la nivel Licență, suport în dezvoltarea capacităților și instituirea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), ca să menționăm doar câteva.

S-a scurs aproape un an de la începutul evaluărilor operate de AQAS la câteva din specialitățile instituțiilor de învățământ superior partenere în Proiectul Tempus QUAEM, printre acesta și programul de învățământ Electromecanica din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM).

Marele avantaj și beneficiu al subsemnatului, cât și a echipei Departamentului de Management al Calității de la UTM, a constat în faptul că am fost parte a întregului proces de evaluare, am participat la identificarea și formularea criteriilor și indicatorilor de performanță (având la bază Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior) necesari de dezvoltat și  menținut de universitățile moldave; am beneficiat de instruiri organizate de angajații AQAS în vederea elaborării unor rapoarte de autoevaluare conforme standardelor Agenției de Asigurare a Calității, prin acreditarea programelor de studiu; am participat la planificarea și organizarea vizitei experților evaluatori etc., pentru ca, în final, să putem afirma că am fost parte a întregului proces de evaluare a programului de studii.

Pentru subsemnat, dar nu numai, componenta organizatorică și metodică a avut un rol important pentru dezvoltarea capacităților profesionale, însă principalul avantaj al evaluării europene a constat în oportunitatea managerilor universitari, a cadrelor didactice și angajatorilor absolvenților programului de studii Electromencanica de a se întâlni, a avea un schimb de opinii, a cunoaște realitățile din domeniul spațiului comunitar (EU) și de a beneficia de sfaturi și recomandări ale specialiștilor notorii din domeniu, astfel facilitând alinierea învățământului tehnic superior din R. Moldova la standardele și tendințele Pieții unice (educaționale și comerciale) europene.

În contextul celor de mai sus, nu poate să nu trezească satisfacție recunoașterea eforturilor și activităților desfășurate la catedra Electromecanică și Metrologie a UTM, satisfacție ce se bazează pe decizia Comisiei de Acreditare a AQAS, decizie care spune: „Programul de studiu, ciclul I – Licență, „Electromecanica” (Licențiat), oferit de Universitatea Tehnică a Moldovei este acreditat în conformitate cu Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)”. Respectiva decizie, prima de acest calibru pentru UTM, astfel o putem numi istorică, este însoțită de un șir de condiționări și recomandări, îndeplinirea cărora va permite să ne menținem printre liderii pieții educaționale din R. Moldova.

Realizarea activităților Proiectului Tempus QUAEM au corespuns, de asemenea, cu perioada instituționalizării în R. Moldova a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), de aici și o altă latură a colaborărilor și beneficiilor Proiectului care se apropie de finalizare. Nu vom insista asupra capacităților umane dezvoltate, asupra transferului de experiență a AQAS către managerii pentru asigurarea calității din cadrul universităților moldave, asupra eforturilor depuse de echipa de Proiect în acordarea suportului în vederea instituționalizării ANACIP, însă vom insista asupra principalelor rezultate ale respectivei colaborări: ANACIP a obținut statut juridic, trei membri ai proiectului au participat la concurs și au fost selectați în Consiliul de Conducere al ANACIP (Lora Moșanu-Șupac, Liliana Rotaru și subsemnat), alți doi membri ai echipei de Proiect se regăsesc printre angajații aparatului administrativ al ANACIP (Felicia Banu și Stela Guvir) și, cea mai importantă, universitățile moldave și ANACIP au inițiat un dialog durabil cu instituții de învățământ și Agenții de Asigurarea a Calității din UE, lucru pe care suntem obligați să-l dezvoltăm și să-l amplificăm.

Astăzi, când ne aflăm în perioada finală de derulare a proiectului, putem afirma cu certitudine, în baza exemplelor concrete menționate mai sus, că proiectul și-a atins toate obiectivele pe care și le-a pus inițial, ba chiar a realizat și mai multe, aducând un aport considerabil la dezvoltarea și consolidarea procesului de asigurare a calității la mai multe nivele, atât instituțional (universități), cât și ministerial, contribuția și suportul extraordinar în instituirea ANACIP, plus-valoarea adusă de QUAEM și Agenția Germană de Asigurare a Calității - AQAS, ca partener important al proiectului, fiind incontestabilă.

Andrei Chiciuc,
președinte al ANACIP,
ex-șef al Departamentului de Management al Calității, UTM