Pe parcursul zilei de 02.04.2015, la invitația conducerii Colegiului Politehnic din Chișinău, elevi anului 3 ai respectivului Colegiu s-au întâlnit cu președintele Consiliului interimar de Conducere al ANACIP, conf.dr.ing. Andrei Chiciuc. Discuțiile s-au axat pe problemele asigurării calității studiilor în învățământul profesional, în special pe cele ce țin de implicarea elevilor în procesul de evaluare internă și externă a calității. Pe parcursul întâlnirii tinerii arătându-se interesați de activitățile ce urmează să le întreprindă Agenția de Asigurarea a Calității în Învățămîntul Profesional, de metodologiile pe care aceasta le va aplica în scopul fortificării domeniului educațional și alinierii acestuia la standardele educaționale europene.

Pe lângă subiectele ce țin de asigurarea calității, pe parcursul întâlnirii, s-a discutat și pe alte teme de interes profesional pentru tinerii studioși de la Colegiul Politehnic, printre care s-au regăsit capacitățile tehnice și legale de valorificare în R.Moldova a surselor regenerabile de energie, aspecte legate de automatizarea proceselor tehnologice, asigurarea trasabilității unităților de măsură etc. domenii ce corespund specialităților la care își desfășoară studiile participanții la întrunire.