Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare vă invită să participați la Webinarul „Conducătorul de doctorat: obținerea dreptului de a conduce doctorate și valorificarea acestuia într-o relație bună cu doctorandul”, care se va desfășura pe data de 26 iunie 2020, ora 11.00.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 01 octombrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării, care poate fi consultat AICI.

Constituirea Registrului a fost precedată de analiza cererilor de înscriere depuse ca urmare a Apelului de înscriere și de procedura de selectare a experților în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial:

Dragi elevi, distinși profesori, stimați părinți!

„Ultimul Sunet” vine să ne amintească că e sfârșit de an școlar, și visul iarăși cheamă noi absolvenți care își vor lua foarte curând zborul spre alte orizonturi! 

Anul 2020 va intra în istoria națională ca un an special, inedit, demonstrând că, în ciuda dificultăților cauzate de criza pandemică mondială, după un șir de provocări, sistemul educațional din Republica Moldova a ținut piept diverselor dificultăți și nu a stagnat.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

Se consideră învingător al concursului următorul candidat:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță că la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, au fost admiși următorii candidați:

Funcția: Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Pentru a respecta regulile impuse de starea de urgenţă în sănătate publică, începând cu data de 19 mai 2020, ANACEC va organiza primirea dosarelor de atestare pentru confirmarea titlurilor științifice, științifico-didactice, a dosarelor pentru aprobarea calității de conducător de doctorat, precum și de recunoaștere și confirmare a titlurilor științifice obținute în străinătate, în zilele de marți și joi, de la ora 14.00 până la 16.00.