Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 28.02.2020 cu privire la formarea CȘS pentru sustinerea tezelor de doctor) pot fi ridicate, începând cu data de 06 martie 2020, la Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214, la adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A, tel.: (+373) 22 783854 (+373) 22 783856.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță desfășurarea concursului (proba interviu) pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist superior, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat.

La proba interviu a fost admisă următorul candidat:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante, după cum urmează:

specialist superior, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

-  Lavric Aurelian;

-  Izbaș Olga.

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2020-2021 de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților, în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme”  (Anexa 1 , Anexa 2). Bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS (Anexa 3):  

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță demararea procedurii de depunere a candidaturilor pentru înscrierea în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării (în continuare - Registru).

Înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a efectua expertiza dosarelor și a lucrărilor depuse la ANACEC, în domeniile cercetării și inovării.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

a) cu termen prelungit de depunere a dosarelor până la data de 21.02.2020

Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță rezultatule concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

Se consideră învingători ai concursului următorii candidați:

La proba interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au fost admiși următorii candidați:

Șef secție în cadrul direcției, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat