În conformitate cu pct.31-32 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, publicăm următoarele documente:

Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele Comisiilor de experţi şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare la 27 septembrie 2019, pot fi ridicate, începând cu data de 02 octombrie 2019, la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC), Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214, pe adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A, tel.: (+373) 22 783854 (+373) 22 783856.

În urma adoptării, de către Guvern, a Hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de aprobare a conducătorilor de doctorat, precum și a elaborării și aprobării ulterioare a actelor subsecvente, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, în Republica Moldova a intrat în vigoare un nou cadru de aprobare a dreptului de a conduce doctorate.

Prin prezenta, Vă informăm că Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 04/1-09/3571 din 15.07.2019, cu referire la acreditarea programelor de master și doctorat, a inițiat modificarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Anexa 1 la HG nr. 616 din 18.05.2016), cu modificările din 26.12.2018.

Domeniul şi sarcinile de activitate ale Consiliului de Conducere sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.201/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.232).

Funcţii vacante: membri în Consiliul de Conducere al ANACEC 

Direcția Evaluare în Învățământul Superior (ANACEC) organizează sesiuni de instruire a potențialilor experți evaluatori ai ANACEC cu scopul selectării și implicării acestora în evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master din domeniile generale de studiu 011. Științe ale educației, 041. Științe economice, 042. Drept.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în proces de pilotare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 470 din 24.04.2019. În anul de studii 2019 – 2020, evaluarea se va desfășura pe un eșantion de 11 instituții, având ca finalitate aplicarea tuturor formelor de evaluare externă, dar și identificarea domeniilor de îmbunătățire a procesului de evaluare pe dimensiunea învățământului general.