Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță că la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, au fost admiși următorii candidați:

Funcția: Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

-  Lavric Aurelian;

-  Vrabie Valeria.

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 22 mai 2020, ora 8:30 la sediul ANACEC, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 1, bir.101. În funcție de rezultatele probei scrise interviul va avea loc la aceeași dată, ora 13:00, et. 1, bir.101.