Pe data de 17 martie, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a semnat un acord de parteneriat cu Asociația „Universul Prieteniei" din România. Obiectul Acordului îl constituie înțelegerea între cele două instituții privind organizarea Concursului Internațional de Creație Literară “Universul Cuvintelor”, ediţia a V-a.

Concursul „Universul Cuvintelor” se adresează elevilor din clasele I-VIII (6-14 ani), care au preocupări literare şi care doresc să-şi prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară.
Tema concursului: Dascălul, prietenul meu
Componenţa juriului: membri ai Uniunii Scriitorilor din România, profesori de limba şi literatura română, cu competenţe recunoscute în domeniu.
Jurizarea se face pe secţiuni: ţară şi diasporă, clasele I-IV şi V-VIII.
Etapele de desfăşurare a concursului:
- 1 aprilie 2020 - 31 mai 2020 – primirea lucrărilor;
- 01 iunie - 15 iulie 2020 – evaluarea lucrărilor;
- 16 iulie - 15 august 2020 – centralizarea şi comunicarea rezultatelor;
- 16 august – 10 septembrie 2020 – editarea volumului de creaţii literare;
- 11 – 30 septembrie 2020 – festivitatea de premiere şi lansarea volumului
(data va fi stabilită și comunicată ulterior).
Condiţii de participare:
- La acest concurs fiecare participant trebuie să se înscrie cu: 3 lucrări la secţiunea poezie, sau una lucrare la secţiunea proză scurtă (maxim 2 pagini A4).
- Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu caractere Times New Roman 12, la un rând, în limba română.
- La finalul lucrării se vor preciza: autorul, vârsta, şcoala, clasa, adresa, nr. telefon, e-mail şi cadrul didactic coordonator. Fiecare material va fi confirmat de primire.
Criterii de evaluare:
- Încadrarea în tema propusă;
- Utilizarea modalităţilor de expresie, a tehnicilor de construcţie a textului în funcţie de temă şi de gen literar;
- Exprimarea ideilor într- un stil expresiv, folosind un vocabular nuanţat;
- Abordarea originală a temei;
- Respectarea normelor gramaticale în vigoare.
Data limită de expediere a lucrărilor este 31 mai 2020, pe adresa de e-mail: universulcuvintelor3@yahoo.com
Rezultatele concursului vor fi postate pe Facebook (grupul: Concursul Internaţional de Creaţie Literară „UNIVERSUL CUVINTELOR”).
Creaţiile literare premiate se vor publica în volumul concursului.