Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 28.02.2020 cu privire la formarea CȘS pentru sustinerea tezelor de doctor) pot fi ridicate, începând cu data de 06 martie 2020, la Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214, la adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A, tel.: (+373) 22 783854 (+373) 22 783856.