Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță demararea procedurii de depunere a candidaturilor pentru înscrierea în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării (în continuare - Registru).

Înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a efectua expertiza dosarelor și a lucrărilor depuse la ANACEC, în domeniile cercetării și inovării.

Persoanele care vor fi incluse în Registru trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

1) deținerea de titlu științific;

2) competență științifică dovedită la nivel național și internațional (publicații, proiecte etc.);

3) experiență de evaluare în cercetare și inovare;

4) reputație și integritate profesională;

5) vizibilitate științifică în ultimii 5 ani.

Dosarul de participare la selecția pentru înscriere în Registru va conține următoarele:

1) Cererea de înscriere în Registru, conform modelului;

2) Fișa candidatului la înscrierea în Registru, conform modelului.

3) Alte documente (copii), la dorința candidatului, relevante pentru statutul de expert al ANACEC în domeniile cercetării și inovării.

Depunerea documentelor pentru constituirea primei versiuni a Registrului se poate face până la data de 31 martie 2020. Ulterior, apelul de depunere a documentelor pentru a fi înscris în Registru este deschis permanent, cu completarea Registrului, după caz.

Dosarul de participare va fi depus electronic, la adresa de e-mail: marina.piscenco@gmail.com