Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în proces de pilotare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 470 din 24.04.2019. În anul de studii 2019 – 2020, evaluarea se va desfășura pe un eșantion de 11 instituții, având ca finalitate aplicarea tuturor formelor de evaluare externă, dar și identificarea domeniilor de îmbunătățire a procesului de evaluare pe dimensiunea învățământului general.

În acest context, ANACEC anunță selectarea evaluatorilor, potențiali membri ai Comisiilor de evaluare externă, care își vor exercita atribuțiile în conformitate cu prevederile metodologiilor menționate. Astfel, calitatea de evaluator extern o pot obține persoanele care vor întruni condițiile enunțate și care vor participa ulterior la activitățile de formare organizate de către ANACEC.

Cerințe față de candidat:

- studii superioare în domeniul pedagogiei;

- grad managerial/ didactic;

- experiență didactică sau de conducere de cel puțin 5 ani;

- cunoașterea cadrului normativ general în domeniul educației, în special, pe dimensiunea învățământului general;

- experiență în activitatea grupurilor de lucru;

- comunicare eficientă, responsabilitate, implicare, punctualitate;

- abilități de operare la calculator (Word, Excel);

- cunoașterea limbii române și a limbilor de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Livrabile:

- Rapoarte de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general;

- Rapoarte de evaluare a cadrelor de conducere;

- Prezentări în cadrul ședințelor publice.

Perioada de activitate:

Septembrie – decembrie 2019

Dosarul de participare va include:

- Scrisoarea de intenție (fișier PDF);

- Curriculum Vitae format europass (fișier PDF).

Adresa și data limită de depunere a dosarului:

Data limită: 13 septembrie 2019.

E-mail: contact@anacec.md