Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 09 iulie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Stiintifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor habilitat 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 09 iulie 2019 cu privire la modificarea Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 09 iulie 2019 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 09 iulie 2019 cu privire la respigerea demersurilor de formare a Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 09 iulie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 09 iulie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 09 iulie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 09 iulie 2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 09 iulie 2019 cu privire la respingerea demersului de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 09 iulie 2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.12 din 09 iulie 2019 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.13 din 09 iulie 2019 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.14 din 09 iulie 2019 referitor la modificarea Hotărîrii cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.15 din 09 iulie 2019 cu privire la Seminarele Științifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.16 din 09 iulie 2019 cu privire la evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice de profil