Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele Comisiilor de experţi, şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC la 19 aprilie 2019, pot fi ridicate, începând cu data de 23 aprilie 2019, de la sediul  ANACEC, Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214.
Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A. 
Tel.: (+373) 22 783854; (+373) 22 783856.