Vă informăm că Direcția Evaluare în Învățământ Superior din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a planificat două sesiuni de recepționare a dosarelor de autoevaluare pentru anul 2019:
- prima sesiune: 01-07 martie 2019;
- a doua sesiune: 30 septembrie - 4 octombrie 2019.
În conformitate cu ordinul MECC nr. 1213 din 13.08.2018, cu privire la calendarul evaluărilor externe a calității, va fi inițiată, prioritar, procedura de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de master, pentru instituțiile care:
a) vor prezenta dosarele de autoevaluare complete și elaborate corespunzător cerințelor ANACEC;
b) dispun de decizia de acreditare a programelor de studii de licență (din care derivă programele de master), aprobată (prin HG sau prin ordinul Ministrului MECC). 
Telefoane de contact: 022-78-10-59, 022-78-10-54.