Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice au fost admiși candidații:

Inspector principal, Secția evaluare învățământ liceal

Lazăr Antonina

Cojocaru Natalia

Șalari Daniela

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Cojocaru Natalia

Specialist superior, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

Spataru Marcel

Specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

Șalari Daniela

Garaciur Snegana

Specialist superior, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

Clapco Lilian

Garaciur Snejana

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 05 februarie 2019, orele 09:00 și 14.00, sediul ANACEC, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

La orele 09.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații la următoarele funcții:

1. Inspector principal, Secția evaluare învățământ liceal

2. Specialist superior, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

La orele 14.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații la următoarele funcții:

1. Specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

2. Specialist superior, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

3. Inspector, Secția evaluare învățământul primar și gimnazial

La funcțiile de inspector superior, Secția evaluare învățământ liceal și auditor intern principal, Serviciul audit intern, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de  01 martie 2019.