Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice au fost admiși candidații:

Inspector principal și inspector superior, Secția evaluare învățământ liceal

Cioban Alexandra

Inspector principal, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Arteni Lilia

Specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

Cioban Alexandra

Specialist principal, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

1. Daniliuc Aliona

2. Mariț Alexandru

Proba scrisă se va desfăşura în data de 26 octombrie 2018, orele 09:00 și 13.00 la Agenția Națională de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

La orele 9:00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații următoarelor funcții:

1. Inspector principal și inspector superior, Secția evaluare învățământ liceal

2. Inspector principal, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

3. Specialist principal, Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

La orele 13:00 se va prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidatul pentru următoarea funcție:

1. Specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă