Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță o nouă etapă de recepționare a dosarelor de evaluare externă a calității programelor de studii superioare de licență.

Vor fi supuse procedurii de evaluare externă a calității:

 Programele de studii superioare de licență din domeniile generale de studiu 011.Științe ale educației și 041. Științe economice, la care a fost suspendat procesul de evaluare externă în perioada 2016-2017;

 Programele de studii superioare de licență din toate domeniile, care nu au fost supuse anterior evaluărilor externe.

Perioada de depunere a dosarelor: 3-7 decembrie 2018.

În scopul acordării suportului informațional necesar pentru redactarea rapoartelor de autoevaluare, Direcția Evaluare în Învățământul Superior (ANACEC) va organiza sesiuni de instruire și consultații pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru responsabilii de programe, în baza înscrierii prealabile, conform următorului orar:

30 octombrie 2018 – pentru prima categorie de programe;

31 octombrie 2018 – pentru a doua categorie de programe.

Sesiunile de instruire vor avea loc între orele 15.00-17.00 la sediul ANACEC, șoseaua Hâncești, nr. 38 A, biroul 206.

Persoană de contact:

Natalia Danila, specialist principal: tel.: 022 78 10 54, email: nataliadanila@gmail.com