Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante, la concurs a fost admisă la funcția de specialist principal, Serviciul financiar - administrativ:

1. Rotari Daniela

Proba scrisă se va desfăşura în data de 1 octombrie 2018, orele 10:00, la sediul Agenției Naționale de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

La funcțiile de inspector principal și inspector superior, Secția evaluare învățământ liceal și specialist superior, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 19 octombrie 2018.