Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) vă informează că în legătură cu problemele tehnice, cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale ale persoanelor responsabile de menținerea site-ului www.cnaa.md, plasarea și consultarea tezelor de doctorat, precum și transmiterea on-line a ședințelor de susținere a tezelor, temporar nu este disponibilă.

În acest context, ANACEC recomandă instituţiilor organizatore de studii de doctorat să plaseze pe site-ul instituției varianta electronică a tezelor şi autoreferatelor care urmează a fi susţinute. Instituțiile sunt încurajate să asigure transmisiunea on-line a ședințelor de susținere a tezelor de doctor/ doctor habilitat, cu informarea ANACEC, prin transmiterea linkurilor respective la adresa de e-mail anacip@anacip.md, ori înregistrarea audio-video a ședinței. Înregistrarea audio-video a şedinţei publice de susținere a tezei va fi atașată pe suport electronic la dosarul de atestare pentru confirmarea/conferirea titlurilor ştiinţifice, depus la ANACEC, ori în lipsa acesteia va fi înlocuit cu stenograma şedinţei publice de susţinere a tezei.

Totodată, rămâne valabilă obligativitatea transmiterii către ANACEC a variantei electronice a tezei şi autoreferatului în format PDF cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei. Transmiterea se va face prin expediere la adresa dnei Mariana Gavril, cu solicitarea confirmării recepționării. Date de contact: e-mail: gavrilmariana1961@gmail.com; tel.: (022) 783 853; (+373)69 963 830.

Autoreferatul tezei de doctor/doctor habilitat în format fizic va fi expediat cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei la adresa ANACEC: șoseaua Hîncești 38A, Chișinău.

Dosarele cu referire la formarea Consiliilor Științifice Specializate, confirmarea/conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, echivalarea şi recunoaşterea actelor emise peste hotare, abilitarea cu drept de conducător de doctorat, se vor depune la sediul ANACEC: șoseaua Hîncești, 38A, bir. 209., tel: 022783854, 022783856.

Pentru orice întrebare cu referire la activitatea ANACEC, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: anacip@anacip.md.