Stimați funcționari publici,

Ziua de 23 iunie ne oferă posibilitatea să celebrăm contribuția angajaților în serviciul public și să apreciem profesionalismul, dedicarea și efortul depus pentru dezvoltarea societății în care trăim. Cu deosebit respect, Vă adresez sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale și Vă mulțumesc pentru abnegația de care dați dovadă în munca de zi cu zi pentru cetățenii țării noastre.

În mod deosebit, aș dori să mă adresez colegilor mei, din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care în contextul reorganizării agenției, recent, au obținut statutul de funcționar public. Este cunoscut faptul că funcția publică nu este o sarcină ușoară și implică diverse provocări, dar îmi exprim certitudinea că le veți depăși prin multă muncă, perseverență, devotament și integritate.

Dragi colegi,

Anume în această perioadă marcată de reforme, ce au menirea de a îmbunătăți sistemul educațional din Republica Moldova, avem nevoie de implicarea și sprijinul Dumneavoastră profesional, fără de care nu vom reuși să realizăm obiectivele propuse. Sunt pe deplin convins că și în continuare vom depune efortul și experiența acumulată întru realizarea celui mai important țel al Agenției - promovarea culturii calității în învățământ, pentru că nivelul de dezvoltare a unei țări este nemijlocit influențat de cel al sistemului de învățământ.

Cu deosebită considerație,

Andrei Chiciuc, președinte al ANACEC