Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul ANACEC se consideră:

Argint-Căldare Lucia - Șef direcție, Direcția evaluare învățământ general;

Orehovschi Sergiu - Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ liceal;

Volentiri Ivan - Șef direcție, Direcţia evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă;

Sabadaș Ana - Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic;

Vulpe Cristina - Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare în învățământul de formare continuă;

Sava Lucia - Șef direcție, Direcția evaluare în învățământul superior;

Danila Natalia, Banu Felicia – Specialiști principali, Direcția evaluare în învățământul superior;

Caraman Ina - Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior;

Rudei Parascovia - Șef serviciu, Serviciul juridic și resurse umane.

Felicitări învingătorilor și mult succes în continuare!