Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba interviu) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul evaluării lucrărilor scrise, la proba interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au fost admiși următorii candidați:

Șef direcție, Direcția evaluare învățământ general

1. Argint-Căldare Lucia

2. Orehovschi Sergiu

Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ liceal

1. Argint-Căldare Lucia

2. Orehovschi Sergiu

Șef direcție, Direcţia evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă

1. Volentiri Ivan

2. Vulpe Cristina

Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

1. Sabadaș Ana

2. Banu Felicia

Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

1. Vulpe Cristina

2. Rudei Parascovia

Șef direcție, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Volentiri Ivan

2. Sava Lucia

Specialist principal, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Danila Natalia

2. Banu Felicia

3. Caraman Ina

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Caraman Ina

2. Danila Natalia

Șef serviciu, Serviciul juridic și resurse umane

1. Rudei Parascovia

Proba interviu se va desfăşura la data de 18 iunie, ora 8:30, la sediul Agenției Naționale de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

Telefon de contact: 079052021, Stînca Nadejda