Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice au fost admiși candidații:

Șef direcție, Direcția evaluare învățământ general

1. Argint-Căldare Lucia

2. Orehovschi Sergiu

3. Bătrânu Tatiana

Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ liceal

1. Argint-Căldare Lucia

2. Orehovschi Sergiu

3. Bătrânu Tatiana

Șef direcție, Direcţia evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă

1. Volentiri Ivan

2. Vulpe Cristina

Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

1. Sabadaș Ana

2. Banu Felicia

Șef secție în cadrul direcției,  Secția evaluare în învățământul de formare continuă

1. Vulpe Cristina

2. Rudei Parascovia

Șef direcție, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Volentiri Ivan

2. Sava Lucia

Specialist principal, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Sabadaș Ana

2. Danila Natalia

3. Banu Felicia

4. Caraman Ina

5. Ciobanu Cristina

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

1. Caraman Ina

2. Danila Natalia

Șef serviciu, Serviciul juridic și resurse umane

1. Rudei Parascovia

2. Bucur Veronica

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 iunie 2018, orele 09:00 și 14.00, la sediul Agenției Naționale de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206. 

La orele 09.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații următoarelor funcții:

1.      Șef direcție, Direcția evaluare învățământ general

2.      Șef direcție, Direcţia evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă

3.      Specialist principal, Direcția evaluare în învățământul superior

4.      Șef serviciu, Serviciul juridic și resurse umane

La orele 14.00 se vor prezenta la proba de concurs (proba scrisă) candidații următoarelor funcții:

1.      Șef secție în cadrul direcției, Secția evaluare învățământ liceal

2.      Specialist principal, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

3.      Șef secție în cadrul direcției,  Secția evaluare în învățământul de formare continuă

4.      Șef direcție, Direcția evaluare în învățământul superior

5.      Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

 

La funcția de specialist principal, Serviciul financiar-administrativ, nu a fost aplicat niciun dosar, astfel se prelungeşte perioada de depunere a dosarelor de concurs până la data de 02 iulie 2018.