În perioada 5-7 iunie curent, a avut loc seminarul-training „Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de formare profesională” în cadrul căruia 23 de cadre manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) au fost formați de către reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) cu privire la redactarea Rapoartelor de autoevaluare.

În prima zi a seminarului, participanții au fost informați despre cadrul legal privind evaluarea externă a programelor de formare profesională și a instituțiilor ÎPT, Metodologia și procedurile de evaluare externă a calității programelor de formare profesională, precum și standardele de evaluare. În următoarele două zile, suportul teoretic a fost însoțit de activități practice, unde cei prezenți la instruire au primit sarcina de a elabora rapoarte de autoevaluare pentru 7 programe de formare profesională (6 la nivelul IV de calificare și unul nivelul III de calificare) din cadrul Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, preconizate a fi evaluate de către experții evaluatori ai ANACEC. Seminarul s-a încheiat cu prezentarea rapoartelor realizate de membrii participanți, care au lucrat divizați în grupuri de lucru având câteva standarde.

În opinia doamnei Obadă Liuba, director adjunct pe instruire și educație, seminarul a fost interactiv, practic și util: „Inițial eram sceptici și credeam că va fi un alt seminar teoretic, însă ne bucurăm că s-a dovedit a fi unul util și interactiv. Până acum, noi aveam o altă interpretare și abordare a procesului de evaluare și acreditare, dar în urma instruirii noi înțeles care sunt pașii ce trebuie parcurși și responsabilitățile fiecăruia dintre actanții implicați. Ne bucurăm mult pentru faptul că am avut oportunitatea de a participa la acest seminar și dorim să le mulțumim formatorilor de la ANACEC pentru faptul că ne-au oferit răspunsuri la toate întrebările și neclaritățile pe care le aveam. Acum noi avem deja o viziune clară și chiar dacă nu suntem 100% pregătiți, noi continuăm să muncim și să ne perfecționăm și suntem siguri că vom avea rezultate bune.”

Formatorii au fost specialiști ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, din cadrul Direcției învățământ profesional tehnic și formare continuă: Ivan Volentiri, Cristina Vulpe și Ana Sabadaș. Această activitate s-a desfăşurat cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei de asigurare a calităţii proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educațional ProDidactica.